Блог 7even

про ruby, rails, sinatra, git и всё на свете

Архив